Privacy Policy

ASICS PRIVACYBELEID

Geldig vanaf: 25 mei 2018

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens met ons te delen. ASICS neemt uw privacy serieus en streeft ernaar uw persoonsgegevens op een eerlijke en betrouwbare manier te behandelen. ASICS zal alle redelijke stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik en deze veilig te bewaren.
Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens zullen gebruiken. We moedigen u dan ook aan om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

OVERZICHT

In dit privacybeleid wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen:

 • Toepassingsgebied
 • Over ons
 • Door ons verzamelde persoonsgegevens
 • Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
 • Hoe delen wij uw gegevens?
 • Cookies, analytics en personalisatie
 • Sociale media
 • Indien u jonger dan 16 jaar bent
 • Internationale gegevensoverdracht
 • Beveiliging
 • Gegevensbewaring
 • Uw rechten
 • Andere websites
 • Veranderingen in het beleid
 • Functionaris voor gegevensbescherming: Contact en vragen

TOEPASSINGSGEBIED

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons worden verzameld of gebruikt wanneer u een ASICS ID-account of een ander ASICS-account aanmaakt, wanneer u een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de websites, applicaties, webshops of online, mobiele of overige diensten van ASICS (“Diensten”), wanneer u onze producten koopt in onze winkels, deelneemt aan evenementen of wedstrijden die door ASICS worden georganiseerd of contact met ons onderhoudt via sociale media of op een andere wijze. In dit privacybeleid wordt onder “persoonsgegevens” verstaan: alle informatie door middel waarvan wij u kunnen identificeren, zoals hierna onder “Door ons verzamelde persoonsgegevens” nader wordt beschreven.

OVER ONS

ASICS is een internationaal bedrijf dat is gespecialiseerd in sportkleding en -schoenen. Het hoofdkantoor staat in Japan en het bedrijf heeft meerdere vestigingen wereldwijd. ASICS is een acroniem dat is ontleend aan de Latijnse zin Anima Sana In Corpore Sano (‘een gezonde geest in een gezond lichaam’). Het bedrijf is opgericht met de gedachte dat sport de beste manier is om een gezonde geest in een gezond lichaam te krijgen. Onze merken zijn onder andere ASICS, Onitsuka Tiger, Haglöfs en Runkeeper.  

ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 650-8555 Japan is, samen met andere ASICS-bedrijven, verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens, afhankelijk van waar u woont en welke van onze producten u koopt of welke van onze diensten u gebruikt. U kunt hier een overzicht vinden van de toepasselijke verantwoordelijke ASICS-bedrijven, hun vertegenwoordigers en wanneer ze uw persoonsgegevens gebruiken. ASICS Corporation en het toepasselijke verantwoordelijke ASICS-bedrijf worden hierna aangeduid als “ASICS” of “we/wij”.

 DOOR ONS VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

De informatie die wij over u verzamelen wanneer u onze producten koopt of onze Diensten gebruikt kan het volgende omvatten (gezamenlijk aangeduid als: “persoonsgegevens”).

ALGEMEEN:

 • Uw contactgegevens. Uw naam, adres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw accountgegevens en elektronische identificatiegegevens (met inbegrip van gegevens die hieraan worden toegevoegd). Uw ASICS ID-account of andere ASICS-account (als u een dergelijke account bij ons heeft aangemaakt) en andere elektronische identificatiegegevens (zoals IDFA, GAID, IP-adres MAC-adres), en de gegevens die u toevoegt aan uw ASICS ID-account of andere ASICS-account, zoals uw wachtwoord, uw geboortedatum, de tijdzone waarin u woont, uw foto en andere informatie die u met ons deelt.
 • Informatie met betrekking tot uw gebruik van onze onlinediensten. Dit kunnen onder meer gegevens zijn met betrekking tot de pagina’s die u bezoekt, de producten en diensten die u leuk vindt en de inhoud van een winkelwagen met niet-gekochte producten.
 • Uw aankopen in onze winkels en online. De gegevens die wij verzamelen als u in een van onze winkels of online een product aanschaft of dienst gebruikt, zoals het bedrag en de datum van uw aankoop, het product dat of de diensten die u aanschaft, de locatie van de winkel, de website of de app door middel waarvan u uw aankoop doet, betaalmethode, status van de betaling, korting, bezorgmethode en afleveradres.
 • Uw vrijetijdsbesteding, interesses en evenementen. Dit omvat informatie over evenementen die we organiseren of sponsoren, met inbegrip van uw belangstelling en aanmelding voor deze evenementen (met inbegrip van de datum en plaats van het evenement en uw persoonlijke doelstellingen), alsook uw redenen om te hardlopen en andere fitness-activiteiten te doen, of u het liefst alleen of met vrienden loopt, en welke andere sporten u leuk vindt.
 • Uw trainings- en hardloopgegevens. De trainings- en hardloopgegevens die u invult of die u door middel van het gebruik van onze Diensten genereert of die u vanuit andere apps of diensten van onze partners of van derden importeert, waaronder uw loopervaring en huidige loopvermogen (de afstand die u aflegt en de tijd waarin u deze afstand kunt afleggen), uw trainingsdoel (beoogde afstand en tijd), prestaties (afstand en tijd, persoonlijke records), trainingsschema’s (datum, duur en het soort training), welk soort loper u bent (een fan van trailrunning of natural running of een wedstrijdloper) en uw fitness-activiteiten.
 • Uw gegevens met betrekking tot wedstrijden. De gegevens die wij verzamelen als u deelneemt aan een wedstrijd.
 • Uw recensies. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses, alsook recensies van producten of evenementen die u op onze websites plaatst of die u online of via sociale media met ons deelt, zoals uw ervaringen en tips met betrekking tot uitrusting, uw wedstrijddag en uw trainingsschema.
 • Gegevens met betrekking tot uw communicatie. Eventuele vragen, klachten en andere informatie die wij per e-mail, online of via sociale media van u ontvangen.

SPECIALE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS:

Wij verzamelen ook informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt met betrekking tot uw lichaamsbouw, conditie of voeding, om uw ervaring bij het gebruiken van onze producten en Dienste te verbeteren. Deze persoonsgegevens kunnen – elk afzonderlijk of tezamen – inzicht geven in uw (fysieke) gezondheid. Deze speciale categorieën persoonsgegevens zijn onder meer:

 • Gegevens over activiteiten en andere informatie die u aan ons verstrekt als u de Diensten gebruikt. Uw schoen- en kledingmaat en andere persoonlijke meetgegevens en gegevens over activiteiten die u vrijwillig met ons deelt door het gebruik van de Diensten, zoals gewicht, lengte, hartslag, verbrande calorieën, gemaakte stappen, voedingsinformatie, slaapactiviteit, andere gegevens over activiteiten (type, duur en frequentie van fitness-activiteiten, afstand, snelheid, tempo, stappenteller) en blessures.
 • Bijzonderheden met betrekking tot hardlopen. Uw huidige hardloopschoenen, welk type loper u bent en uw loopniveau.
 • Uw test- en meetresultaten. Meetgegevens die wij verzamelen als u meedoet aan een van onze testen of meetprogramma’s, zoals Foot ID, Motion ID, Running Lab, 3D voetmeting, en meting of analyse van de beenstand, lichaamssamenstelling, beenspierkracht, looptechniek en aerobe uithoudingsvermogen en soortgelijke meetprogramma’s en testen. De meetgegevens die wij tijdens onze testen verzamelen, kunnen tevens hartslag, bloeddruk, zuurstofgehalte in het bloed, vetpercentage en spiermassa, BMI, BMR, kracht en uithoudingsvermogen omvatten.

Daarnaast kunnen we tijdens het gebruik van onze Diensten ook exacte informatie verzamelen en gebruiken met betrekking tot uw locatie, zoals gps, versnellingsmeter, uw hardlooproute (met inbegrip van exacte locatiegegevens die uw geografische positie laten zien).

Wij zullen alleen de gegevens met betrekking tot gezondheid en locatie verzamelen die u ons vrijwillig verstrekt, en dit alleen met uw voorafgaande toestemming of op uw aanwijzingen om dit te doen, en alleen ten behoeve van de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. U kunt te allen tijde weigeren toestemming te verlenen of uw toestemming intrekken, zoals hieronder omschreven (zie: “Uw rechten”).

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS?

ASICS verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. Houd er rekening mee dat voor zover ASICS reeds informatie over u in zijn bezit heeft, ASICS deze informatie voor dezelfde doeleinden kan gebruiken.

Ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst met u:

Om uw aankopen (online en in onze winkels) te beheren en af te handelen en om u de Diensten te verstrekken die u van ons gevraagd heeft, met inbegrip van afhandeling van uw aanvragen, gebruiken wij uw contactgegevens, uw account en elektronische identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot uw aankopen in onze winkels en online, informatie met betrekking tot uw vrijetijdsbesteding, interesses en evenementen, informatie met betrekking tot uw trainings- en hardloopgegevens (met inbegrip van uw fitness-activiteiten), uw Wedstrijdgegevens, de gegevens met betrekking tot uw communicatie en, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, informatie in verband met uw Persoonlijke metingen, uw bijzonderheden met betrekking tot hardlopen, meetresultaten en uw locatiegegevens.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op ASICS:  

Informatie waarnaar hierboven in het onderdeel “Door ons verzamelde persoonsgegevens” wordt verwezen, kan gebruikt worden voor het bijhouden van een goede zakelijke administratie om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheden en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of andere wettelijke vereisten.

Ten behoeve van onze rechtmatige commerciële belangen:  

We zullen uw contactgegevens gebruiken om nieuwsbrieven of algemene marketingmaterialen en enquêtes over producten en diensten die u hebt gekocht naar u te verzenden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke marketingmaterialen door de instructies te volgen in de communicatie-uiting die u van ons ontvangt. U kunt deze voorkeuren ook regelen in uw profiel- en apparaatinstellingen. Wij zullen de persoonsgegevens waarnaar hierboven in het onderdeel “Door ons verzamelde persoonsgegevens” wordt verwezen gebruiken om onze producten en Diensten te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in onze klanten, zowel op samengevoegd als individueel niveau. Hiertoe kunnen we gegevens combineren die we over u verkregen hebben van de verschillende ASICS-bedrijven die uw persoonsgegevens verzameld hebben (indien van toepassing). Dit betekent ook dat we uw gebruik van onze producten en Diensten analyseren en dat we deze informatie gebruiken om onze producten en Diensten te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden (we analyseren bijvoorbeeld welke internetpagina’s u bezoekt, welke producten en Diensten u gebruikt en leuk vindt, hoe u gebruikmaakt van deze producten en Diensten, zodat we persoonlijke profielen kunnen maken en kunnen beoordelen wat voor u interessant kan zijn, welke aanbevelingen we u kunnen doen wanneer u onze producten koopt of gebruikmaakt van onze Diensten (bijvoorbeeld gebaseerd op uw eerdere aankopen en gebruik van onze Diensten)). Het aanmaken van dergelijke persoonlijke profielen van onze klanten maakt het ons ook mogelijk om u marketingmateriaal te sturen dat rechtstreeks verband houdt met uw gebruik van onze producten en Diensten, dit als u ervoor gekozen hebt om dergelijk materiaal te ontvangen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook aanvullen met andere gegevens van derden, zoals de weervoorspellingen op basis van uw locatie (verwachte temperatuur, luchtvochtigheid, windkracht) en verkeersinformatie (verandering van luchtvervuiling), bijvoorbeeld om uw trainingsschema nog beter op u persoonlijk af te stemmen, zodat u een bepaalde hardloopsessie aan de concrete omstandigheden kunt aanpassen of om extra informatie over uw hardloopsessies te kunnen verstrekken.

De persoonsgegevens waarnaar hierboven in het onderdeel “Door ons verzamelde persoonsgegevens” verwezen wordt, kunnen door ASICS ook gebruikt worden:

 • om samengevoegde statistische gegevens over de gebruikers van onze producten en Diensten te genereren;
 • om te helpen bij beveiliging en fraudepreventie;
 • ten behoeve van doeleinden van systeemintegriteit (voorkomen van hacking, bedrog, spam, enz.);
 • om u er per e-mail aan te herinneren dat u onze webshop hebt verlaten terwijl uw winkelwagen nog artikelen bevatte of een bevestiging te sturen van uw bestelling;
 • om onze bedrijfsvoering te vergemakkelijken, om bedrijfsbeleid en -procedures uit te voeren;
 • om ons in staat te stellen om activa samen te voegen, te verkopen, over te nemen of over te dragen; en
 • ten behoeve van andere legitieme zakelijke doeleinden zoals door toepasselijk recht toegestaan.

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming:

We kunnen de persoonsgegevens waarnaar hieronder verwezen wordt in het sub-onderdeel “Speciale categorieën persoonsgegevens”(gegevens met betrekking tot gezondheid en locatie) gebruiken voor de in dit ASICS Privacybeleid vermelde doeleinden, maar we zullen dit alleen doen nadat we uw toestemming hiervoor hebben ontvangen.

We kunnen uw persoonsgegevens waarnaar hierboven in het onderdeel “Door ons verzamelde persoonsgegevens” wordt verwezen gebruiken voor marketingdoeleinden op basis van uw profielen en materiaal verzenden via e-mail, sms, andere elektronische middelen of anders. We zullen dit echter alleen doen nadat we uw toestemming hiervoor hebben ontvangen.  

We gebruiken uw persoonlijke gegevens waarnaar hierboven onder het kopje ‘Door ons verzamelde persoonsgegevens’ wordt verwezen overeenkomstig uw toestemming als u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of als u meedoet aan onze enquêtes.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken: zie de onderstaande afdeling “Uw rechten”.

HOE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevens met de volgende partijen delen:

 • Verantwoordelijken voor de verwerking binnen de ASICS Group. Uw persoonsgegevens worden uitgewisseld door de verantwoordelijke ASICS-bedrijven die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid. U vindt hier een overzicht van de relevante verantwoordelijke bedrijfsonderdelen van ASICS

 • Dienstverleners en verwerker. Wij schakelen externe leveranciers, agenten, dienstverleners en gelieerde rechtspersonen in om namens ons diensten aan ons te verlenen, zoals ondersteuning voor de interne werking van onze websites, webwinkels (met inbegrip van betalingsverwerkers en derden die we gebruiken voor het verzenden van uw bestellingen naar uw huisadres), Diensten (zoals verwerking van technische ondersteuning), alsmede gerelateerde productondersteunende offlinediensten, gegevensopslag en andere diensten.

Bij het verstrekken van deze Diensten kunnen deze derden namens ons uw persoonsgegevens inzien, ontvangen, bewaren of op een ander wijze verwerken. Onze contacten met deze dienstverleners staan gebruik van uw gegevens voor hun eigen (marketing-) doeleinden niet toe. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving nemen wij alle commercieel redelijke stappen om derden te verplichten tot het beveiligen van uw persoonsgegevens en het verwerken daarvan overeenkomstig onze instructies.

 • Partners. Soms biedt ASICS u een dienst of applicatie aan in samenwerking met partners. We kunnen uw persoonsgegevens ook aan deze partners doorgeven, maar alleen wanneer u toestemming heeft gegeven of ons gevraagd hebt dit te doen. Wanneer u een wedstrijd of een sweepstake wint, mogen wij de namen van de winnaars online bekend maken. Wij kunnen uw gegevens, indien dit relevant is, ook uitwisselen met externe partners en co-sponsors: in dergelijke gevallen zullen wij u duidelijk informeren over deze uitwisseling, en kunt u ervoor kiezen om niet deel te nemen of anderszins bezwaar te maken tegen een dergelijke uitwisseling.
 • Derden in het geval van een wettelijke verplichting.  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken als wij van mening zijn dat wij dit wettelijk verplicht zijn, of dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan juridische procedures; indien wij van mening zijn dat het noodzakelijk of passend is om persoonsgegevens bekend te maken aan wethandhavingsinstanties, zoals bijvoorbeeld voor het onderzoeken van feitelijke of vermeende fraude of wetsovertredingen, inbreuken op de beveiliging, of schendingen van dit Privacybeleid; om te reageren op eventuele claims tegen ons; en om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid te garanderen van ASICS, onze klanten of het publiek.

 • Ondernemingsgerichte transacties. Daarnaast kan informatie over onze klanten, met inbegrip van persoonsgegevens, bekend gemaakt worden als onderdeel van een fusie, verkoop, overdracht van activa van ASICS, overname, faillissement of een soortgelijke gebeurtenis.
 • Met toestemming. We kunnen informatie over u, met inbegrip van persoonsgegevens, ook aan andere derden doorgeven, maar alleen wanneer u toestemming heeft gegeven of ons gevraagd hebt dit te doen.

Niettegenstaande enig tegenwerkend feit in dit privacybeleid kunnen we mogelijk samengevoegde of geanonimiseerde informatie met derden delen ten behoeve van onderzoek, marketing, analyse en andere doeleinden, op voorwaarde dat deze informatie niet een bepaalde persoon identificeert.

COOKIES, ANALYTICS EN PERSONALISATIE

Wij en onze derden-leveranciers gebruiken cookies, transparante GIF’s/pixeltags, JavaScript, lokale opslag, logbestanden en andere mechanismen voor het automatisch verzamelen en vastleggen van informatie over uw surfgedrag en gebruik van de Diensten. Wij kunnen deze “informatie over activiteit” samenvoegen met andere persoonsgegevens die we over u verzamelen.  

Over het algemeen gebruiken we deze informatie over uw activiteit om inzicht te krijgen in hoe onze Diensten worden gebruikt, bugs en fouten op te sporen, accountgegevens te verifiëren, inloggen mogelijk te maken, sessies te volgen, fraude te voorkomen en onze Diensten te beschermen, alsmede voor gerichte marketing en reclame, om content te personaliseren en voor analytics-doeleinden.  Raadpleeg ons  Cookiebeleid voor meer gedetailleerde informatie over deze mechanismen en hoe we informatie over activiteit verzamelen.   

 • Niet volgen. Houd er rekening mee dat wij niet reageren op do-not-track-verzoeken van browsers. U kunt echter wel bepaalde tracking uitschakelen, zoals in het toepasselijke Cookiebeleid beschreven is.

SOCIALE MEDIA

Wanneer u deelneemt aan verschillende sociale media-platformen zoals Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enz., dient u de instrumenten te kennen en te begrijpen die door deze sites verschaft worden om u in staat te stellen keuzes te maken over hoe u de persoonsgegevens in uw sociale mediaprofiel(en) wilt delen.

ASICS is gebonden aan de privacypraktijken of het privacybeleid van deze derden, en daarom raden wij u aan om de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie te lezen over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt in deze sociale media-omgevingen.

Tevens kunnen, op basis van de keuzes die u gemaakt hebt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale media-sites (en/of in combinatie met uw instellingen en op de ASICS-pagina’s), bepaalde persoonsgegevens met ASICS uitgewisseld worden over uw online activiteiten en sociale media-profielen (zoals interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, reacties en content die u heeft gepost, enz.).

INDIEN U JONGER DAN 16 JAAR BENT

Onze online Diensten zijn niet bestemd voor kinderen onder de 13 jaar.  Neem contact met ons op (zie onderstaand onderdeel “Functionaris voor gegevensbescherming – Contact en vragen”) als u denkt dat wij informatie hebben verzameld over een kind onder de 13 jaar, zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen.

Vraag uw ouders of voogd om toestemming voordat u persoonsgegevens van uzelf aan ons verstrekt als u tussen de 13 en 16 jaar bent. Uw ouder of voogd dient contact op te nemen met het ASICS-bedrijf dat verantwoordelijk is voor het gebruik van uw persoonsgegevens – een overzicht van de toepasselijke ASICS-bedrijven vindt u hier] – om ons hun naam, e-mailadres en eventuele andere identificatiegegevens te verstrekken waar wij om vragen. ASICS heeft deze informatie nodig om te controleren of zij de noodzakelijke toestemming hebben verleend. In sommige gevallen kunnen wij telefonisch of anderszins contact opnemen. Als u tussen de 13 en 16 jaar oud bent, neem dan geen contact met ons op en verstrek ons geen persoonsgegevens totdat uw ouder of voogd ons een e-mail gestuurd heeft waarin hij of zij toestemming geeft om contact op te nemen en dergelijke gegevens te verstrekken.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij wijzen u erop dat we persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt naar andere landen kunnen verzenden dan het land waarin u verblijft of in een ander land kunnen verwerken. De wetten die in deze landen gelden, staan mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau van uw persoonsgegevens toe. ASICS zal er daarom voor zorgen dat alle afdoende beschermende maatregelen worden getroffen en dat wordt voldaan aan alle geldende wetten en voorschriften in verband met dergelijke verzendingen. Meer in het bijzonder maakt ASICS voor het verzenden van gegevens vanuit de EU naar landen buiten de EU gebruik van Overeenkomsten inzake gegevensoverdracht binnen de groep op basis van EU modelcontractbepalingen.

BEVEILIGING

ASICS zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd dankzij gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat zij worden beschermd tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, accidentele of onrechtmatige vernietiging en verlies. Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dit ten behoeve van bovenstaande doeleinden of de naleving van alle wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen noodzakelijk is.

GEGEVENSBEWARING

ASICS bewaart uw persoonsgegevens zolang als is vereist om te voldoen aan het doel waarvoor ze werden verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld zolang als nodig is om u de nieuwsbrieven te verzenden waarop u zich hebt geabonneerd, om u klantenservice te bieden, om vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen, enz.), tenzij een langere periode nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om een juridische claim te verdedigen.

Als u een ASICS ID-account of ander ASICS-account bij ons hebt gemaakt, zullen we dat account en uw persoonsgegevens op verzoek of 30 dagen nadat het account inactief is geworden verwijderen. Wij zullen uw account als ‘inactief’ beschouwen als u uw ASICS ID-account of een ander ASICS-account gedurende twee jaar niet hebt gebruikt. Voordat uw account inactief wordt, informeren wij u dat u uw ASICS ID-account of andere ASICS-account moet gebruiken om te voorkomen dat het inactief wordt. Wanneer wij uw account verwijderen worden uw persoonsgegevens geschrapt, met uitzondering van uw accountgegevens en uw trainings- en hardloopgegevens in het geval u gebruikmaakt van de RunKeeper-app. Deze gegevens zullen worden bewaard gedurende vier jaar nadat uw account inactief wordt (tenzij u ons vraagt om uw gegevens eerder te schrappen). Tevens zijn we op grond van wettelijke voorschriften verplicht om bepaalde soorten persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Wij bewaren deze gegevens overeenkomstig deze verplichte termijnen.

UW RECHTEN

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van gegevensverwerking, recht van bezwaar tegen profilering en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Klik hier als u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot een van deze rechten.

Voor zover we ons op uw legitieme belangen baseren om uw persoonsgegevens te gebruiken, hebt u ook het recht om zich tegen dergelijk gebruik te verzetten (tenzij we voor het gebruik een overtuigende wettelijke basis kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overtreft of tenzij we de gegevens moeten verwerken voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims).

We zullen onverwijld en uiterlijk binnen een maand, in lijn met toepasselijke wetgeving, reageren op uw verzoek om uw rechten te herroepen.  

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van marketingberichten te allen tijde kosteloos intrekken door de instructies in deze berichten op te volgen. U kunt deze voorkeuren ook in de instellingen van uw profiel regelen. ASICS zal de onderzoeksresultaten dan niet meer op individueel niveau op u toepassen en zal geen marketingberichten meer naar u verzenden.

Als u uw toestemming aan ASICS voor het gebruik van uw gezondheids- en locatiegegevens wilt intrekken, kunt u een e-mail sturen naar het ASICS-bedrijf dat verantwoordelijk is voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U vindt hier een overzicht van deze bedrijfsonderdelen. U kunt deze voorkeuren ook regelen in uw profiel- en apparaatinstellingen.  

Als u een vraag of klacht hebt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar het ASICS-bedrijf dat verantwoordelijk is voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U vindt hier een overzicht van deze bedrijfsonderdelen. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

LOKALE AFWIJKINGEN:

In bepaalde rechtsgebieden kunnen regels of rechten gelden die een aanvulling op of afwijking van vormen van de in het bovenstaande onderdeel Uw rechten. Dit geldt in de volgende rechtsgebieden: VS, Japan, Zuid-Korea. U kunt op uw rechtsgebied klikken om te zien wat de relevante regels zijn.

ANDERE WEBSITES

Onze websites en mobiele applicaties bevatten links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze websites en mobiele applicaties. Hoewel deze websites van derden zorgvuldig zijn geselecteerd, kan ASICS geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze organisaties. Raadpleeg de privacyverklaring van de website die u bezoekt (indien deze beschikbaar is) voor meer informatie hierover.

VERANDERINGEN IN HET BELEID

Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan veranderen door de bijgewerkte versie van het privacybeleid op onze websites en applicaties te plaatsen. Wij zullen veranderingen in het beleid via onze website aan u kenbaar maken. Bovenaan dit beleid zullen wij achter de tekst “geldig vanaf” aangeven vanaf wanneer dergelijke veranderingen in werking treden. Wij raden u aan om regelmatig op onze website te kijken, zodat u op de hoogte blijft van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING: CONTACT EN VRAGEN

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of dit privacybeleid? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming, of het ASICS-bedrijf dat verantwoordelijk is voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U vindt hier een overzicht van alle contactgegevens.